Værksted med grøn strøm

Oprettet d.

Værksted med grøn strøm
Værksted med grøn strøm
Værksted med grøn strøm

Vidste du at Lundegaardens værksted er 100 % dækket med egen grøn strøm, hele året rundt.

Udover solceller på taget har vi to GAIA husstandsvindmøller, der produceret alt det strøm, og mere til, der anvendes på vores værksted.

Det overskydende strøm lageres på el-nettet, så måske at din pære lyser med Lundegaardens vindmølle strøm ?

Vi er meget stolte af, at vi kan "prale" med at være 100 % selvforsynet med egen grøn strøm  

Vi har masser af vind i Danmark, og det skal vi udnytte. Vindkraften er nemlig en af de energikilder, der giver det mindste klimaaftryk. Samtidig er vind en vedvarende naturressource, der ikke slipper op.

Ved at erstatte energikilder som kul, olie og biogas med vindenergi kan vi mindske udledningen af drivhusgasser til gavn for klimaet.

Danmark ligger oven i købet i et område med adgang til vindressourcer, der er store nok til at dække det samlede danske energibehov.

Vindmøller udnytter vinden til at lave energi og er en gennemprøvet teknik til produktion af vedvarende energi. Vindkraft er ifølge forskningen en meget effektiv og skånsom form for vedvarende energi.

Vedvarende energi er en fælles betegnelse for energiformer, der har ubegrænsede reserver. Sol og vind har vi altid til rådighed. De vedvarende energikilder, vi har bedst erfaring med at udnytte, er vind og solenergi. Fælles for disse er, at de har et meget lille klimaaftryk, og kun i meget begrænset omfang lægger pres på jordens ressourcer.

Vindkraft er en klimavenlig energikilde, fordi påvirkningerne fra vindmøller er midlertidige i forhold til påvirkningerne fra andre energikilder. Afbrænding af kul, olie og gas påvirker klimaet og resulterer i klimaforandringer, som vil forandre vilkårene drastisk for både natur og mennesker.

Men vindmøller er en gevinst for klimaet, fordi de sparer atmosfæren for rigtig store mængder CO2. Det koster med andre ord ikke megen CO2 at producere en kWh med vindenergi ift., hvad det koster med fossile brændsler. Således udleder produktionen af el via en havvindmølle 12 gram CO2 pr. kWh, hvor kul udleder 820 gram!

Grafikken viser gram CO2 pr. kWh elektricitet inkl. afledte effekter for de forskellige energityper. *

* kilde Danmarks Naturfredningsforening