Handelsbetingelser - Terms of trade

Generelle oplysninger

( English Below )


LUNDEGAARDENS-HUDPLEJE.DK

V / Helle & Arne Nørrevang
Cvr. 18457687
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø
info@lundegaardens-hudpleje.dk 

 

Priser 

Alle priser er oplyst inkl. moms i DKK.

På vores B2B side er alle priser EX moms. i DKK

NB ; For vores B2B/Engros kunder er der en MINIMUM bestilling på 1500,00 kr. ex moms 

B2B ordre under dette mimimum beløb vil blive annulleret og ikke behandlet.


Betaling

Vi modtager betaling med de fleste betalingskort via onpay, Mobilepay app eller paypal.  
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Du kan også vælge at betale ved bankoverførelse til NORDEA kontonr. 2190 - 689  889 7778 

B2B kunder kan desuden vælge betaling via faktura. Faktura sendes til oplyste mailadresse, så snart din ordre er afsendt. ( Betaling 14 dage netto

Bemærk ; Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

 


Levering

Ordre sendes med PostNord med eller uden omdeling. Fast pris på kun 39,00 kr til pakkeshop.

Du vælger selv din leveringsmåde under bestilling, hvor du også får oplyst den forventede leveringstid.

Vi tilbyder vores private kunder i Danmark GRATIS FRAGT ved køb fra 500,00 kr og derover.

Til private kunder, sender vi som udgangspunkt din ordre indenfor 1-3  dage ( gælder alle hverdage ) Gælder både fysiske bestillinger, samt gavekort. 

Du modtager et pakkenummer når din ordre er afsendt.

Bemærk at der kan forekomme et par dages længere levering ved kampagner, sådom fri fragt med mere. Vi tage desuden forbehold for forsinkelser ved vejrlig , da vores forsendelser sendes fra en ikke brofast ø.

Til vores erhvervskunder tilbyder vi GRATIS FRAGT ved køb fra 5.000,00 kr. ex moms og derover.

Bemærk at vi fremstiller produkterne til din B2B/engros bestilling, OBS . Op til 3 ugers levering på Engros bestilling, grundet mangel på råvarer !

Selvom at varen står som "på lager" er den ikke altid fysisk på lager ! Har du spørgsmål til leveringstid kontakt os for information.

Fortrydelsesret

Reklamation skal ske indenfor 24 timer af varens modtagelse

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@lundegaardens-hudpleje.dk  eller ved at benytte denne Fortrydelsesformular. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

                                                                                                                 
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

OBS. Hvis din returvarer er et plejeprodukt modtager vi KUN returvarer i UBRUDT emballage.


Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Det anbefales at sende din returpakke med følgenummer, for at sikre at den ikke går tabt.

Du kan  HER købe en returlabel hos os og spare porto.


Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 

  • Mundbind ( tages IKKE retur af hygiejnemæssige årssager )

 

  • Ved køb af emballage-frie produkter. ( tages IKKE retur af hygiejnemæssige årssager )

 

  • Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 

  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

 

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 

  • du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.


Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi betalingen for dit varekøb, modtaget fra dig, leveringsomkostninger er dog ikke inkluderet i tilbagebetalingen. Tilbagebetalingen sker, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre vores priser, dog vil optagne ordre altid blive leveret til de angivne priser


Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Lundegaardens- hudpleje.dk

V / Helle & Arne Nørrevang
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø 
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 

Varen sendes til:

Lundegaardens-hudpleje.dk

V / Helle & Arne Nørrevang
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø 

 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Vi modtager KUN pakker sendt med Postnord.
 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Den dataansvarlige på Lundegaardens-hudpleje.dk er Helle Nørrevang - Lejlighedsvej 2 - 4592 - Sejerø
 
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
 
Som registreret hos Lundegaardens - Inspired By Nature, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@lundegaardens-hudpleje.dk 
 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@lundegaardens-hudpleje.dk  . Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 09-06-2020

 

© Copyright på alt tekst og billeder

 

English

 

General information

LUNDEGAARDENS-HUDPLEJE.DK
V / Helle & Arne Nørrevang
Cvr. 18457687
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø

Denmark


info@lundegaardens-hudpleje.dk

 

prices

All prices are stated including VAT in DKK.
All prices for countries outside Denmark are stated Excluding VAT in DKK

On our B2B page all prices are EX VAT. in DKK

NB; For our B2B customers there is a MINIMUM order of DKK 2500.00 ex VAT

Unfortunately, B2B orders below this minimum amount will be canceled and not processed.


Payment

We receive payment with most debit cards via onpay, Mobilepay app or paypal.
The amount will only be raised on your card when the item is shipped.
You can also choose to pay by bank transfer

 

Delivery

Orders are shipped with PostNord with or without delivery.

You choose your own delivery method when ordering, where you also get the expected delivery time.

We offer our private customers outside of Denmark free shipping by purchase for 650.00 DKK

For private customers, we usually ship your order within 1-2 days (applies to all business days).

You will receive a parcel number when your order is shipped. Your parcel will be shipped as recommended parcel, which will be delivered to the nearest parcel shop.

Cancellation
Complaints must be made within 24 hours of receipt of the item

The cancellation deadline expires 14 days after the day you received your item, or gets the last item in physical possession in the case of an agreement on several different items ordered in a single order and delivered individually.

You must notify us within 14 days of receipt that you wish to cancel your purchase. The notice must be given at info@lundegaardens-hudpleje.dk or by using this Cancellation Form. In your communication, please make it clear to us that you wish to exercise your right of withdrawal.
 
You cannot regret simply by refusing to receive the item without giving us clear notice at the same time.

NB. If your returned item is a care product, we will ONLY receive returnable items in UNBREAKED packaging.

Return

You must return your order to us without undue delay, and no later than 14 days after you have notified us that you wish to cancel your purchase. You must bear the direct costs associated with returning the item. You bear the risk of the goods from the time of delivery of the goods.
It is recommended to send your return package with tracking number to make sure it is not lost.


Goods except the right of withdrawal

 

The following types of goods are exempt from the right of withdrawal:

When purchasing packaging-free products. (NOT returned for hygienic annual cases)

Delivery of goods manufactured to the consumer's specifications or given a distinct personal touch,
Delivery of sealed goods which for health protection or hygiene reasons are not suitable for return and where the seal has been broken after delivery,


You lose your right of withdrawal if;

 

you are breaking the seal on items that, for health or hygiene reasons, are not fit to be returned.

The condition of the item when you return it

You are only liable for any deterioration in the value of the product due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product. In other words, you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store, but you must not put it into actual use.

If the item is tried in addition to what is described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the trade value of the item.


Repayment of the purchase amount

If you cancel your purchase, you will be refunded the amount you paid us. In the event of any impairment for which you are liable, this amount will be deducted.

If you exercise your right of cancellation, we will refund all payments for the products, received from you, Delivery costs are not part of the refund. We will refund without undue delay and at all circumstances within 14 days of the date we are notified of your decision to withdraw from this Agreement. We will make such a refund with the same means of payment that you used in the original transaction, unless you have explicitly agreed otherwise.

We can withhold the refund until we have received the item back, unless you have provided documentation before returning it.

 

We reserve the right to change our prices without notice, however, orders placed will always be delivered at the prices quoted.


If you regret the purchase, the item should be shipped to:

 

Lundegaardens- hudpleje.dk
V / Helle & Arne Nørrevang
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø

Denmark

 

We do not receive parcels without distribution or parcels sent by  COD.

 

warranty


The shortage rules of the Purchasing Act may apply to goods purchases.

When you shop with us as a consumer, you have 24 months warranty. This means that you can either get the item repaired, replaced, refunded or discounted, depending on the specific situation. It is a requirement that the complaint is justified and that the defect did not arise as a result of improper use of the product or other injurious behavior.

You must advertise within a "reasonable time" after you discover the defect in the item. If you advertise within two months after the defect is discovered, the complaint will always be timely.

If the complaint is justified, we will reimburse your (reasonable) shipping costs. The item must always be shipped back in proper packaging and remember to get a receipt for shipping so that we can reimburse your shipping costs.


Item shipped to:

Lundegaardens-hudpleje.dk
V / Helle & Arne Nørrevang
Lejlighedsvej 2

4592 Sejerø

Denmark


When returning the item, please describe the problem in as much detail as possible.

We do not receive parcels without distribution or parcels sent as COD parcels.

 

Privacy Policy


In order for you to enter into an agreement with us, we need the following information:
Name, address, tel. and email address.

We register your personal data for the purpose of delivering the goods to you.

The personal data is registered with and stored for five years, after which the information is deleted.

The data controller at Lundegaardens-hudpleje.dk is Helle Nørrevang - Lejlighedvej 2 - 4592 - Sejerø - Denmark

Your information is not disclosed or sold to third parties.

As registered with Lundegaardens - Inspired By Nature, you always have the right to object to the registration. You also have the right to insight into what information is recorded about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact: info@lundegaardens-hudpleje.dk


Appeals
If you want to complain about your purchase, please contact info@lundegaardens-hudpleje.dk. If we are unable to find a solution, you can file a complaint with relevant boards in the area if the conditions are met. https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

The terms and conditions were last updated on 09-06-2020